خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت اول: قبول خویشتن


تا اینجا تونستیم در فایل های قبل برای داشتن یک عزت نفس و اعتماد به نفس خوب یه سری تمرین ها واطلاعات رو بدست بیاریم از این به بعد ببینیم چطوری با استفاده از این مطالب و رعایت نکات ریزتر چگونه یک حضور قدرتمندانه در جامعه داشته باشیم
در سایت خردمندان با استفاده از مطالب و مستندات به روز دنیا برای بهتر شدن پول سازی شما و شخصیت سازی، راههایی سریع وتا حد امکان ساده، آسان،علمی وعملی با درصد تخفیف بالا ویا رایگان برای شمایی که این نیاز مهم رو دارید قرار می دهیم. مطالبی جدید و عمومی می خوانید، می شنوید و می بینید، البته عمل به مطالب تضمینی برای دریافت نتیجه مناسب است مشتاق صحبت ها و مطالب شما در خرد جمعی هستیم

در لینک های زیر می توانید مطالب این دوره را دریافت کنید:
حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت دوم: غرور استاد کاری
حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت سوم : قدرت فن بیان

  948                                0        رایگان