آنچه در دانشگاه نیاموختیم

آنچه در دانشگاه نیاموختیم 

ما به امید زندگی بهتر و روزگار بهتر و کامل تر شدن و داشتن درآمد بالاتر به دانشگاه رفتیم، خیلی چیزها رو آموختیم اما برخی چیزها رونه.

مقاله رو لطفا مطالعه کنید:

  1889        2        رایگان       بازدید : 1944
بازدید : 1932
بازدید : 1868
بازدید : 1554
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید