آنچه در دانشگاه نیاموختیم

آنچه در دانشگاه نیاموختیم 

ما به امید زندگی بهتر و روزگار بهتر و کامل تر شدن و داشتن درآمد بالاتر به دانشگاه رفتیم، خیلی چیزها رو آموختیم اما برخی چیزها رونه.

مقاله رو لطفا مطالعه کنید:

  1993        2        رایگان       بازدید : 2066
بازدید : 2052
بازدید : 1982
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید