برای مجری گری چه کار باید کرد

در این مقاله صحبتی با آقای داوود حیدری گوينده ، بازيگر راديو و خواننده انجام شده و ایشان راهنمایی های ارزشمندی را ارائه کرده اند، داوود حیدری پدر آقای پوریا حیدری خواننده جوان کشورمان می باشد .

 

برای شناختن مشاغل با خردمندان همراه باشید و این گفتگو رو در زیر دریافت کنید

  2102        1        رایگان       بازدید : 2066
بازدید : 2052
بازدید : 1983
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید