هزار نکته خردمندی 4

هزار نکته خردمندی 4 
دوستان عزیزم این مطلب را چند بار بخوانید و با آرامش می خواهم یک تغییر کوچک در زندگیتان ایجاد کنم (انشالله مثبت) ما باورهایی که الان می دونیم رو چون واقعا با اونها زندگی کردیم نمی تونیم به همین سادگی عوض کنیم مگر اینکه از اون ضرری ببینیم که به زحمت اش نیرزد . این نکته راهی است بر موفقیت .

  1729        1        ویژه فروش        100 تومان

بازدید : 1880
بازدید : 1867
بازدید : 1798
بازدید : 1443
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید