خردمنداندوره هاجزییات دوره

"دوره رایگان قانون جذب"

"دوره رایگان قانون جذب" 

در جهان قانونی وجود دارد که بر اساس ارتعاش خواسته‌های شما اتفاقات و افراد و شرایطی را وارد زندگی شما می‌کند، مهم‌ترین هدف این قانون کمک به شما برای هدایت شدن در صحیح‌ترین مسیر با توجه به فطرت و رسالت فردی و کمک برای رسیدن به خواسته‌های ممکن شماست. این قانون دائماً فعال است نه با موافقت و نه با مخالفت شما به‌هیچ‌عنوان از فعالیت بازنمی‌ایستد فقط همانند صدایی که به کوه می‌فرستید پژواک آن را به شما برمی‌گرداند. این قانون نیازی به باور و تائید شما ندارد، همان‌گونه که جاذبه زمین نیازی به تائید شما ندارد، استثنایی قائل نیست،همان‌گونه که جاذبه استثنا قائل نیست. هدفش مشخص، مقصود و مقصدش مشخص و کاملاً فرمول‌بندی شده است. هرچند مؤلفه‌های آن را هنوز به‌درستی نشناختیم اما می‌دانیم ارتباط مستقیمی بااحساس و باورهای ما دارد. هر واکنش و هر خواسته ما را دریافت می‌کند و برای هرکدام جوابی دارد، نه کیفیت پاسخش تغییر می‌کنند و نه خطا یا بی‌جوابی در کارش وجود دارد.

چه بخواهید و چه نخواهید مسیرهایی ثابت با قوانینی ثابت وجود دارد، که با رفتن آگاهانه یا ناآگاهانه در آن مسیر، نتایج آن مسیر به سراغتان می‌آید و حتی شما به‌سوی آن نتایج  سوق داده می‌شوید.

"مراقب احساساتتان باشید که این احساسات خواسته‌هایتان را ایجاد می‌کنند."

"مراقب خواسته‌هایتان باشید که این خواسته‌ها افکارتان را متمرکز می‌کنند."

"مراقب افکارتان باشید که این افکار ورودی باورهایتان را ایجاد می‌کنند."

"مراقب باورهایتان باشید که این باورها افکارتان را تبدیل به ارتعاش خواسته می‌کنند."

"مراقب ارتعاش خواسته‌تان باشید که این ارتعاش‌ها پژواک جهان را با خود به ارمغان می‌آورند."

"پذیرای پژواک افکارتان باشید که این پژواک زندگی‌تان را می‌سازد، چه دوستش داشته باشید و چه دوستش نداشته باشید."

آگاهی‌تان را بیشتر کنید، آگاه نبودن بهانه خوبی نیست. شما نسبت به زندگی خود مسئولید هرچند ندانید یا قبول نکنید.

 

این دوره برداشت و عقیده من در مورد قانون جذب است، لطفاً در صورت تفاوت با افکار شما از این تفاوت با لبخند استقبال کنید شاید عامل رشدی برای شما باشد.

 

دوره قانون جذب تقدیم به شما که دوست دارید آگاهتر با جهان برخورد کنید

 

دوره رایگان قانون جذب - قسمت اول "آشنایی من با قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت دوم" علمی بودن قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سوم"تعریف قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت چهارم"اولین اصل قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هفتم"کنترل اثر باورها در ارتعاش خواسته "

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هشتم "برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت نهم "رسیدن به آرزوهای خیلی خیلی مهم و بزرگ با قانون جذب!!!"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت دهم "چرا به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم؟ شرایط برآورده شدن خواسته‌ها"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت یازدهم "زمان رسیدن به خواسته"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت دوازدهم "ارتباط قانون جذب با تجربه و تخصص!"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سیزدهم "ارتباط بین قانون جذب با تلاش و عمل"

دوره «قانون جذب» - قسمت چهاردهم (آخر) "خلق کردن با قانون جذب!"


 

  1500     
نظرات شما
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید