خانه خردمندانراهنمای خرید
نحوه تهیه فایل ها
 
 
در سایت خردمندان فایل های آموزشی و انگیزشی :ویدیویی، صوتی و متنی به سه طریق ارائه می شود:
 
1-  فایل های رایگان، که قابل دسترس برای عموم می باشد و برای تشخیص آن کلمه رایگان + ستاره به رنگ سبز در پایین متن مشخص است
2-  فایل های مخصوص اعضا، که قابل دسترس برای اعضا سایت بصورت رایگان می باشد، برای تشخیص آن کلمه ویژه اعضا + ستاره به رنگ زرد در پایین متن
3-  فایل های ویژه فروش، که فقط برای فروش نقدی و از طریق درگاه بانکی می باشد ، برای تشخیص آن کلمه ویژه فروش + ستاره به رنگ قرمز در پایین متن و قیمت فایلدر زیر متن عکس قابل مشاهده می باشد.
پس از پرداخت مبلغ سیستم به شما اجازه ی دانلود فایل ها را خواهد داد.
 
•  نکته مهم : برای دریافت  فایل های ویژه فروش و فایل های ویژه اعضاء ، بایستی حتما در سایت خردمندان ثبت نام کنید، اگر ثبت نام نکرده اید از اینجا اقدام نمایید.
 
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید