خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه آشنایی با اصول لازم درراه اندازی کسب‌وکار


در این جلسه ( آشنایی با اصول لازم در راه اندازی کسب و کار) سه قدم در راه اندازی کسب وکار شامل اصول لازم درراه اندازی کسب وکار و شناسایی شخصیت شغلی در کسب وکار و سومی ارائه نقشه ای برای مسیر راه اندازی کسب وکار و 10 گامی که باید برای راه اندازی کسب وکار ارائه شده است بصورت کامل در اینجا ارائه شده است:

سه قدم اساسی و اصول لازم در راه اندازی کسب‌وکار

 

  683        mp4        5:17 min                0        رایگان


49:00
بازدید : 5741
1:30:00
بازدید : 3690
8:25min
بازدید : 3296
2:56min
بازدید : 2573
4:41min
بازدید : 2381
24 min
بازدید : 2214
12:42min
بازدید : 2046
12:20min
بازدید : 1667