خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه با لهجه، خوب صحبت کنیم و چگونه آن را بهبود ببخشیم


گاهی از مواقع مجبوریم، به زبانی غیر از زبان مادری صحبت بکنیم وتوضیحات وتوجیهات ونظرات خود را بیان کنیم در این جلسه سعی کردم نکاتی برای سخنرانی وبهبود لهجه خودمان در زبان دیگر ارائه بدم که حاصل چند سال تجربه خودم هست برای مشاهده کامل جلسه می توانید به آدرس زیر مراجعه بکنید:
برای مشاهده ادامه فایل به سایت خردمندان مراجعه نمایید:
 
  306                                0        رایگان