خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه پنجم دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "


در جلسه پنجم دوره عالی بهبود عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس، راجع به موضوع زندگی آگاهانه و با آگاهی زندگی کردن صحبت کردم. در این جلسه پنج گام زندگی آگاهانه و تغییر آگاهانه را ارائه دادم مثال ها و داستان هایی از افراد با عزت نفس آوردم و نکاتی را گفتم که هر کسی با گوش دادن به آنها به سادگی تشخیص می دهد که آیا در مسیر بهبود عزت نفس قرار دارد یا نه، راجع تعریف آگاهی و "آگاهی ناب" صحبت کردم نقشه ای از مسیر تغییر و روش غلبه بر موانع تغییر را آورده ام و در ضمن گفته ام که چرا افراد و حتی خودمان در خیلی از تغییرها که قرار گذاشتیم پایبند نبودیم.

می توانید کل جلسه را در اینجا مشاهده نمایید:

  دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس " جلسه پنجم: زندگی آگاهانه و اصول تغییر آگاهانه

 

 

  572        mp4                        0        رایگان


49:00
بازدید : 5341
1:30:00
بازدید : 3349
8:25min
بازدید : 2829
2:56min
بازدید : 2383
24 min
بازدید : 1957
12:42min
بازدید : 1886
4:41min
بازدید : 1662
12:20min
بازدید : 1584