خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه ایده یابی بکنیم و چگونه تشخیص بدهیم ایده ما فرصت ثروت ساز است؟


یکی از مطالب مهم در ساختن ذهن ثروت ساز، دانستن روش‌های ایده یابی و  نحوه تشخیص فرصت ثروت ساز از ایده‌هاست.

در این جلسه مختصر و عالی شش باور مانع ایده­یابی ارائه شده است، راجع به قانون گسترش، که یکی از قانون های تاثیر گذار در زندگی وکسب وکار است راجع به هفت روش مهم ایده یابی و شش شرط تشخیص فرصت ثروت ساز یا پول‌ساز هست نیز توضیحات خوبی ارائه شده است.

می‌توانید این جلسه را در اینجا مشاهده نمایید.

  267        mp4        4:34min                0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2632
2:56min
بازدید : 1970
8:25min
بازدید : 1897
24 min
بازدید : 1436
12:20min
بازدید : 1330