خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


  334        mp4        4:48 min                0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2993
8:25min
بازدید : 2159
2:56min
بازدید : 2144
24 min
بازدید : 1692
12:20min
بازدید : 1454
4:41min
بازدید : 1378