"کل مراحل دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

به نظر شما اصلی ترین موضوع جهت راه اندازی یک کسب وکار و ثروتمند شدن چیست؟ عامل اصلی شکست در مسیر ثروتمند شدن چیست؟

آیا می دانستید کمبود سرمایه یا مشکلات مالی و حتی نبود مشتری برای محصول، اصلی‌ترین عامل موفقیت یا شکست یک کسب و کار نیست؟ فرد می تواند برای تامین مسائل مالی اش کارهای مختلفی انجام بدهد ویا اینکه محصول جدیدی  که مشتری دارد را تولید یا عرضه بکند اما این کارها و مدیریت آنها نیازمند ذهنیتی متفاوت است. در بهترین حالت، شرایط بیرونی حاکم بر کسب و کار حداکثر 20 درصد بر اوضاع آن کسب و کار مؤثر هستند، آنچه که مهم‌تر از عوامل بیرونی است: "عوامل درونی یا ذهنیت فرد و یا افراد صاحب آن کسب و کار" است. ذهنیت صاحب کسب وکار اگر ثروت ساز و رشد دهنده باشد می‌تواند به‌مرورزمان، هم بر مشکلات مالی فائق آید و هم‌ کسب و کار را در مسیر رشد قرار بدهد و محصول یا خدمت مناسبی را به بازار عرضه کند. آنچه مهم است داشتن یک "ذهن ثروت ساز" است.

ذهن ثروتساز نیاز پایه ای واساسی و شالوده ثروتسازی است و پس از آن از لحاظ اقتصادی درست عمل کردن و آگاهی از روش های تجاری درست مطرح می شود. ما باید ذهنمان را ثروت ساز تربیت کنیم این پایه پیشرفت مالی است.

اصولاً دو نوع تربیت در جامعه داریم، نوع اول "تربیت طبیعی" یا تربیتی که مطابق با اتفاقات و شرایط محیط موجب رشد افکار و ذهن انسان می‌شود و نوع دوم  "تربیت پرورش‌یافته" است و در آن فرد با ذهنش به محیط تأثیر می‌گذارد و آن را هدایت می‌کند. برای داشتن یک ذهن ثروت ساز باید ذهن ما به‌صورت "ثروت ساز" تربیت‌شده باشد و به‌اصطلاح یک تربیت پرورش‌یافته داشته باشد.

تفاوت اصلی بین فقیران و ثروتمندان داشتن یک ذهن با "تربیت پرورش یافته" در مسیر ثروت سازی است.

با دو روش می‌شود یک ذهن ثروت ساز را از طریق تربیت پرورش‌یافته داشت. اولین راه رشد یافتن در یک خانواده و محیطی است که این آموزش‌ها در آن ارائه می‌شوند، کارایی این راه بسیار بالاست و به‌اصطلاح قرار داشتن در چنین موقعیت و فرصتی برای فرد یک "نعمت فرصت" محسوب می‌شود. البته این برای افراد کمی مقدور است. راه دوم، تلاش برای تربیت ذهن توسط خود فرد است. برای این کار فرد باید از مسیر گذار "تربیت طبیعی" به سمت "تربیت پرورش‌یافته" حرکت بکند. و این کار برای همه افرادی که واقعاً خواهان موفقیت در کسب و کار و رشد درآمد هستند وجود دارد و ممکن است. اما نیاز اصلی آن به دست آوردن افکار و اخلاق و باورها و موضوعات مربوط به ذهن ثروتساز است و مهم‌تر از آن نیاز به عمل به باورها و افکار به‌صورت مداوم و مصرانه و از روی عشق و علاقه دارد.

دردوره‌ی "دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" راجع به اصول پایه ای ایجاد ذهنی که مثل ثروتمندان فکر می کند و تفکرات ثروت سازی را دارد   صحبت‌ می کنم و مهم‌تر از آن تمرین‌هایی را ارائه می دهم و موضوعات بسیار مهمی را مطرح نماییم. که شاید کمتر آنها را شنیده باشید

این دوره در 4 مرحله طراحی شده است در لینک های زیر می توانید اطلاعاتی راجع به جلسات آن به دست بیاورید و در ضمن در آخر هر مرحله محصول  دانلودی به صورت کامل در اختیار شما قرار داده شده است، لطفا این لینک ها را مشاهده کنید و اگر قصد تغییر دارید در انتخاب این محصول شک نکنید: 

معرفی دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز

مرحله اول "مرحله پاکسازی و آماده سازی ذهن " است و شامل جلسات زیر است:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت دوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت سوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت پنجم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت ششم

 

کل مرحله اول دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

 

مرحله دوم "مرحله شناخت شخصیت مالی و کاشت بذرهای ثروت " است و شامل جلسات زیر است:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت دوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت سوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت پنجم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هفتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هشتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت نهم

 

 

مرحله سوم "مرحله مراقبت و رشد بذرهای ثروت" است و شامل جلسات زیر است:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت دوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت سوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت هفتم

 

کل مرحله سوم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

 

مرحله چهارم "مرحله رفتار و زندگی با ذهن ثروت ساز" است و شامل جلسات زیر است:

 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته سوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته  چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته پنجم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته هفتم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته نهم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته دهم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته یازدهم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله چهارم- دستورالعمل ثروتمندی هفته دوازدهم

کل مرحله چهارم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" 

 

 

  5258                4:41min        4:41m        1        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 8774
8:25min
بازدید : 7079
5:55min
بازدید : 5502
1:30:00
بازدید : 5463
4:41min
بازدید : 5259
2:56min
بازدید : 3823
24 min
بازدید : 3769
12:42min
بازدید : 2996
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید