خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت دوم: غرور استاد کاری


بجای کلمه غرور که بار منفی داره بهتره از کلمه جذبه استاد کاری استفاده کنم. 

در سایت خردمندان با استفاده از مطالب و مستندات به روز دنیا برای بهتر شدن پول سازی شما و شخصیت سازی، راههایی سریع وتا حد امکان ساده، آسان،علمی وعملی با درصد تخفیف بالا ویا رایگان برای شمایی که این نیاز مهم رو دارید قرار می دهیم. مطالبی جدید و عمومی می خوانید، می شنوید و می بینید، البته عمل به مطالب تضمینی برای دریافت نتیجه مناسب است مشتاق صحبت ها و مطالب شما در خرد جمعی هستیم
در لینک های زیر می توانید مطالب این دوره را دریافت کنید:
حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت اول: قبول خویشتن
حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت سوم : قدرت فن بیان

  1120                                3        رایگان


1:30:00
بازدید : 2635
2:56min
بازدید : 1971
8:25min
بازدید : 1899
24 min
بازدید : 1443
12:20min
بازدید : 1334