دکتر علیرضا نبی


دکتر علیرضا نبی

دوستان خردمندم بخشی از داستان زندگی دکتر نبی را خوب تماشا کنید، 

Search Results

دکتر نبی مدیر عامل و مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا‎ هستند

دکتر نبی هم کسب وکار راه اندازی کرده اند و هم افرادی را استخدام می کنند که ما اصلا استخدامشون نمی کنیم .

ایشان کار آفرینی با دل بسیار بزرگ هستند.

 

  6429                                1        رایگان


49:00
بازدید : 5742
1:30:00
بازدید : 3691
8:25min
بازدید : 3296
2:56min
بازدید : 2574
4:41min
بازدید : 2381
24 min
بازدید : 2215
12:42min
بازدید : 2046
12:20min
بازدید : 1667