حلقه های کنترل کیفیت قسمت اول


 

حلقه های كنترل كيفيت QUALITY CONTROL CIRCLEيكي از رو يكردهاي مؤثري است كه در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي بسيار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

از ويژگي هاي مهم و منحصربفرد اين رويكرد آن است كه علاوه بر به كارگيري مؤثر تكنيك ها و ابزارهاي مورد استفاده در حوزه مهندسي كيفيت، با رویكردي خلاقانه به حوزه حل مسئله نيز پرداخته و تلاش مي كند تا با تلفيق اين دو، در قالب يك كار گروهي هدفمند به تأمين اهداف سازمان از طريق حل  مشكلات در سطوح مختلف و در نتیجه بهبود مستمر بپردازد.

مباحث جلسه طرح ریزی کیفیت، وفاداری مشتری به زبان فارسی اصول ۱۴ گانه دمینگ چرخه دمینگDeming ، دلیل پیشرفت ژاپن مدیریت کیفیت فراگیرTQM نظر اساتیدی مثل جوران Juran ،ایشی کاوا Ishikawa ، تاگوچی، شینگو، کرازبی دلایل شکست TQM، کایزن چیست، مهندسی مجدد فرایندها ۵S نظام آراستگی


این جلسه رو هم نگاه کنید :
حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه دوم

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار - جلسه اول

جلسه اول نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

خردمندان لبخند موفقیت

  4511                                0        رایگان


49:00
بازدید : 8774
8:25min
بازدید : 7079
5:55min
بازدید : 5502
1:30:00
بازدید : 5463
4:41min
بازدید : 5258
2:56min
بازدید : 3823
24 min
بازدید : 3769
12:42min
بازدید : 2996
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید