دوره «قانون جذب» - قسمت چهاردهم (آخر) "خلق کردن با قانون جذب!"

دوره «قانون جذب» - قسمت چهاردهم (آخر) "خلق کردن با قانون جذب!"

 

آیا با استفاده از قانون جذب می شود چیزی یا اتفاقی را خلق کرد؟ چگونه می شود بین خواسته و ارتعاش خواسته ارتباط برقرار کرد؟

در صحبت‌هایی که در رابطه با قانون جذب انجام می‌شود گفته می‌شود که همه زندگی، اتفاقاتی که برایمان می‌افتد، اطرافیانمان، همه و همه را خودمان خلق می‌کنیم. البته خلق به معنای این‌که بتوان چیزی را از عدم به وجود آورد کاری غیرممکن است و تنها خداست که می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، حتی خداوند هم برای انجام این کار قوانین خود را دارد. کاری که ما انجام می‌دهیم خلاقیت است. قانون جذب کمک می‌کند که ما در از این خلاقیت در مسیر رسیدن به خواسته‌هایمان استفاده بکنیم. بااطلاع از قانون جذب ما می‌دانیم که از چه روش‌ها و باورهایی باید استفاده بکنیم تا در مسیر رسیدن به خواسته قرار بگیریم.

در جهان هزاران مسیر و هزاران نتیجه وجود دارد و ما بر اساس مسیری که انتخاب می‌کنیم، نتیجه را به دست می‌آوریم. انتخاب مسیر در دست ماست ولی نتیجه در اختیار ما نیست. نتیجه با توجه به قانون جذب و با توجه به ارتعاش خواسته ما به وجود می‌آید. قانون جذب نشان‌دهنده مسیر نیست بلکه خود ما مسیر را انتخاب می‌کنیم و قانون جذب با توجه به آن مسیر کمک می‌کند تا نتیجه آن به سمت ما بیاید.

یکی از راه‌هایی که کمک می‌کند بین خواسته و ارتعاش خواسته هماهنگی برقرار کنید این است که سه قسمت وجودی خود را کنترل کنید. قبلاً آن‌ها را توضیح داده‌ام، در اینجا راهنمایی کوچکی کرده و نکته مهمی را بیان می‌کنم. برای ایجاد هماهنگی بین خواسته و ارتعاش آن باید بین فکر، احساس و اعمالتان ارتباط درستی برقرار کنید. باید باورها و گفتگوهای درونی‌تان شمارا به سمتی ببرند که قبول کنید خواسته شما شدنی است و از فکر کردن به خواسته و داشتن آن احساس لذت بکنید و در عمل هم،‌ کارهای مربوط به آن باور و احساس را انجام دهید. یکی از اعمالی که به شما کمک می‌کند در مسیر خواسته قرار بگیرید و با ارتعاش خواسته هماهنگ شوید، این است که به‌صورت عمدی آنچه را می‌خواهید در ذهنتان خلق کنید. این کار نیاز به تلاش فیزیکی ندارد. این کار نیاز به تصور و تجسم دارد و اگر تصور و تجسم در اوایل کار برایتان مشکل باشد می‌توانید از نوشتن کمک بگیرید. تصور و تجسم بدین‌صورت است که چشمانتان را ببندید و لحظه رسیدن به خواسته و لذتی که از رسیدن به آن دارید، را تصور کنید و به خاطر آن شکرگزاری کنید. یا این‌که شروع به نوشتن کنید و رسیدن به خواسته و احساسات و شکرگزاری خود را از داشتن خواسته بنویسید. در این حالت ذهن ارتعاشاتی را به جهان می‌فرستد که مطابق و هماهنگ با خواسته شماست. با این کار گام مثبتی درراه رسیدن به خواسته برمی‌دارید و به‌مرور با انجام این کار در مسیری وارد می‌شوید که اتفاقات، ایده‌ها و کارهایی پیش رویتان قرار می‌گیرند که شمارا به سمت رسیدن به خواسته پیش می‌برند.

در دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز، راجع به این موضوعات و باورها، افکار، پاک‌سازی ذهن توضیحات مفصلی ارائه داده و به ریز این مطالب پرداخته‌ام.

 

دوره رایگان قانون جذب - قسمت دوازدهم "ارتباط قانون جذب با تجربه و تخصص!"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سیزدهم "ارتباط بین قانون جذب با تلاش و عمل"

  439        mp4        11:30min        11:30min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 7260
1:30:00
بازدید : 4548
4:41min
بازدید : 4377
8:25min
بازدید : 4259
2:56min
بازدید : 3151
24 min
بازدید : 2961
5:55min
بازدید : 2933
12:42min
بازدید : 2486
12:20min
بازدید : 1988
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید