مشکلات عامل رشد- انگیزشی


گاهی در زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شویم، احتمال دارد دچار استرس و فشارهای روحی شویم و احساس کنیم روز به روز در حال پسرفت و عقب ماندن هستیم. اما شاید اوضاع  طوری که ما فکر می کنیم نباشد. دنیا بسیار وسیع تر از تصور ماست وکمک خداوند بسیار بیشتر از حد انتظار ماست. در بسیاری از سختی های زندگی ما در حال رشد هستیم و مطمئن باشید که پس از مدتی همین سختی عامل موفقیت و پیروزی بعدی شمت خواهد شد. حساب و کتاب کارهای دنیا همگی بر اساس تفکر و انتظارات ما نیست. و امیدواری در این مسیر بسیار سارنده است و اگر دچار مشکلاتی مهم و در ظاهر غیرقابل حل شدید اولین قدم این است که خود را نبازید وروحیه تان را حفظ کنید برای برداشتن سایر قدم ها فایل را مشاهده کنید. 

 

لطفا این مطالب را نیز مشاهده نمایید:

" ستاره باش"

" ثروت حلال با شکوه است "

  709        mp4        7:30min        7:30min        0        رایگان


49:00
بازدید : 8674
8:25min
بازدید : 6992
5:55min
بازدید : 5431
1:30:00
بازدید : 5399
4:41min
بازدید : 5198
2:56min
بازدید : 3764
24 min
بازدید : 3707
12:42min
بازدید : 2942
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید