خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

حلقه های کنترل کیفیت قسمت دوم


مباحث جلسه نتیجه TQM چیست و روش بهبود وتوانایی سازمان ها،چه پرسنلی برای QCC باید کار کنند؟ روش شروع پروژه QCC، خصوصیات رهبر QCC، روش های کاری QCC و تشکیل گروه ها

این جلسات رو هم نگاه کنید:

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه اول

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه سوم

خردمندان لبخند موفقیت

  962                                0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2632
2:56min
بازدید : 1969
8:25min
بازدید : 1897
24 min
بازدید : 1436
12:20min
بازدید : 1330