خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

برنات ذهنی مانع موفقیت

 
در بخشی از جلسه سوم دوره عبور از مسیر گذار برای راه اندازی کسب و کار اصطلاح برنات ذهنی یا mind burnout را توضیح دادم، به برنات  در خودرو ها، که یک حرکت نمایشی هست، پرداختم و گذری هم زدم  به قانون جذب و دلیل پاسخ ندادن آن، البته هدف این دوره آموزش اصولی راه اندازی کسب و کار است، اما بعضی توضیح ها را باید ارائه بدهم . برای تماشای ادامه مطلب  به قسمت دوره ها بخش دوم جلسه سوم عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب وکار مراجعه بفرمایید.
 
  810                                1        ویژه اعضا         


1:30:00
بازدید : 2633
2:56min
بازدید : 1970
8:25min
بازدید : 1897
24 min
بازدید : 1436
12:20min
بازدید : 1330