برنات ذهنی مانع موفقیت و دلیل پاسخ ندادن قانون جذب


برنات ذهنی مانع موفقیت و دلیل پاسخ ندادن قانون جذب
 
در بخشی از جلسه سوم دوره عبور از مسیر گذار برای راه اندازی کسب و کار اصطلاح برنات ذهنی یا mind burnout را توضیح دادم، به برنات  در خودرو ها، که یک حرکت نمایشی هست، پرداختم و گذری هم زدم  به قانون جذب و دلیل پاسخ ندادن آن، البته هدف این دوره آموزش اصولی راه اندازی کسب و کار است، اما بعضی توضیح ها را باید ارائه بدهم . برای تماشای ادامه مطلب  به قسمت دوره ها بخش دوم جلسه سوم عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب وکار مراجعه بفرمایید.
 

برای مطالعه و آگاهی بیشتر از جزئیات موضوعات جلسات و همچنین مشاهد بخش هایی از جلسات، می توانید به فایل های زیر مراجعه کنید:

 

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه اول

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه دوم

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه سوم - بخش اول 

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه سوم - بخش دوم

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه سوم - بخش سوم

عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه چهارم

عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه پنجم

عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه ششم – قسمت اول

عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه ششم – قسمت دوم

 

 

  1889        mp4                        1        رایگان


49:00
بازدید : 8273
8:25min
بازدید : 6549
1:30:00
بازدید : 5173
5:55min
بازدید : 5091
4:41min
بازدید : 4987
2:56min
بازدید : 3568
24 min
بازدید : 3484
12:42min
بازدید : 2727
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید