بخشی از جلسه پنجم دوره شروع کسب و کار "راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم"


 "راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم"

جلسه پنجم دوره عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار، به یکی از مهمترین قسمت هایی که در کسب و کار مطرح است می پردازد.

این جلسه آموزشی است برای اکثر کسانی که دوست دارند کار خودشان را داشته باشند ولی سرمایه نقدی آنها کم است. بسیاری از افراد به دنبال راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم هستند، و می خواهند به سود دهی بالا برسند، اصولا بهتر است  برای راه اندازی کسب و کار از سرمایه کم شروع کرد. با سرمایه کم می توان کار تولیدی انجام داد، می توان کار خدماتی و یا کار فروش کالا انجام داد، با سرمایه کم می شود در منزل کسب و کار خانگی  و همین طور می توان یک "کسب و کار اینترنتی راه اندازی" کرد.

برای تهیه کامل این جلسه به بخش زیر مراجعه نمایید.


عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه پنجم

  1386        mp4        6:30min                1        رایگان


49:00
بازدید : 7468
8:25min
بازدید : 6005
1:30:00
بازدید : 4702
4:41min
بازدید : 4528
5:55min
بازدید : 3530
2:56min
بازدید : 3269
24 min
بازدید : 3065
12:42min
بازدید : 2541
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید