خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه پنجم دوره شروع کسب و کار "راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم"


 "راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم"

جلسه پنجم دوره عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار، به یکی از مهمترین قسمت هایی که در کسب و کار مطرح است می پردازد.

این جلسه آموزشی است برای اکثر کسانی که دوست دارند کار خودشان را داشته باشند ولی سرمایه نقدی آنها کم است. بسیاری از افراد به دنبال راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم هستند، و می خواهند به سود دهی بالا برسند، اصولا بهتر است  برای راه اندازی کسب و کار از سرمایه کم شروع کرد. با سرمایه کم می توان کار تولیدی انجام داد، می توان کار خدماتی و یا کار فروش کالا انجام داد، با سرمایه کم می شود در منزل کسب و کار خانگی  و همین طور می توان یک "کسب و کار اینترنتی راه اندازی" کرد.

برای تهیه کامل این جلسه به بخش زیر مراجعه نمایید.


عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه پنجم

  1065        mp4        6:30min                1        رایگان


49:00
بازدید : 5936
1:30:00
بازدید : 3823
8:25min
بازدید : 3408
4:41min
بازدید : 2854
2:56min
بازدید : 2642
24 min
بازدید : 2311
12:42min
بازدید : 2116
12:20min
بازدید : 1703