" ثروت حلال با شکوه است " دومین کلیپ ویدئوی انگیزشی سال 1396


" ثروت حلال با شکوه است "

نسبت به این تصاویر چه احساسی دارید ؟ دوست دارید سوار ماشین های عالی بشوید؟

دوست داری در خانه های باشکوه ومجلل زندگی کنی ؟

نسبت به  دیدن خانه های لوکس و گران قیمت چه احساسی داری ؟ آیا احساس لذت می کنی ؟ یا حس نفرت و کینه و ظلم  نسبت به این ها و صاحبان آنها دارید؟

احساس می کنید اینها وسایل فساد  وگناه و دوری از خدا هستند؟

باور تان نسبت به پول چیست ؟ آیا از افزایش درآمدتان دلشوره پیدا می کنید؟ هر موقع که درآمدتان زیاد تر می شود، سریع خرج اش می کنید، تا تمام شود؟ یا نه سرمایه گذاری می کنید؟ تو بر پولت مسلط هستی یا اینکه پول بر روی عواطف واحساسات ات اثر می گذارد؟

اگر از پول و مظاهر آن بدت می آید، بدانید که مشکلی در باورهایتان دارید، پول و فرزندان زینت و زیبایی و نعمت دنیا هستند، که اگر نسب به آنها شاکر باشی وعامل باشی ، بزرگتر از این موارد، از آنها درست استفاده کنی و یادگاری های خوبی از خود به جا بگذارید، پول برایت ثروت می شود و برای باقیات می آورد که تو باشی یا نباشی ثوابش به تو می رسد،  و فرزندان خوب برایت صالحات می شود.

اگر خود را کوچکتر و ضعیف تر و درمانده تر در مقابل پول ببینی با پول زیاد فقط پولدارتر می شوی و با فرزندان زیاد عیال وارتر .

در بی پولی هیچ عزیی نیست، اگر ایمانت هم درست نباشد هم دنیایت می رود وهم آخرت ات، حکیم سهروردی 1000 سال پیش گفته :

نه علم ونه دانش نه حقیقت نه یقین

چون کافر درویش نه دنیا ونه دین

باور کنید پول نعمت است، باور کنید ثروت نعمت است، باور کنید برای ثروتمند شدنتان نیازی نیست از دیگران بگیرید و بر مال خودتان اضافه کنید. با درآمد حلال ثروتمند شدن با شکوه است

سوالی دارم: منبع ثروت به نظر شما کجاست؟

مگر نه این است که؛ منبع ثروت از خداست، مگر نه این است که خدا بی نیاز است؟

خداوند غنی است، خداوند بهترین روزی دهندگان است، خداوند بی حساب می بخشد ، کلید های گنج زمین وآسمان دست خداست، اگر خداوند بخشی از گنج اش را  فردی بدهد، پولی و رحمتی  و نعمتی از فرد دیگری می گیرد؟

ثروت حلال با شکوه است

آنچه باعث زده شده ما از ثروتمندی است، باورهای ماست نسبت به پول و صاحبان پول، وتفاوت افرادی که پول در دست شان است.

ثروتمند و پولدار!!!!!

"ثروتمند باشید ولی پول دار نباشید"

می دانید تفاوت ثروتمند با پولدار چیست؟

ثروتمندان پول دارند ولی هر پول داری ثروتمند نیست، تا دلتان بخواهد پولدار داریم و تا دلتان بخواهد ثروتمند، و باورهای ماست که باعث می شود که کدامیک را به عنوان الگو و مثال بیاوریم، کسانی که معتقدند ثروت حلال با شکوه است، ثروتمندان را مثال می آورند، و کسانی که معتقدند ثروت عامل فساد است پولداران را.

پولدار، فقیر پولش است و اسیر پولش، پول اش از جانش مهم تر است، اختیار اعمال و افکارش بسته به میزان پولش است، پول از عزت نفس او بزرگتر است و برای پول جامعه ای را به هم می ریزد، و جهان را پر از گناه می کند.

پولدار ها همان کسانی کسانی هستند که وقتی، دین خدا می آمد با اینکه می دانستند حق است، اما بخاطر منافع ظاهری شان از آن دوری می کردند، و با آن می جنگیدند، چون پولشان را در خطر می دیدند، "افسار پولشان به دل میخ است".

اما ثروتمند، امیر بر پولش است، عزت نفس واعتقادات بسیار بالاتری از پول دارد، پول ذلیل این فرد است می تواند بسیار بخرد، به حد نیازش می خرد، می تواند بسیار بخورد به حد نیازش می خورد، می تواند بیشتر بپوشد، به حد نیازش می پوشد.   

پول اسیر این افراد است، با پول ویا بی پول از عزت نفس شان کم یا زیاد نمی شود حق را قبول می کنند،  افسار پولشان به گل میخ است.

پولدار برای فرار از رنج پول را بدست می آورد و روز به روز به آن اضافه می کند، رنج او ناشی از شرکی است که در دل دارد، احساس می کند اگر پول نباشد از اعتبار می افتد، و اگر کمی بی حساب و کتاب باشد، کل دارایی اش از بین می رود، چنان مراقب سکه هایش است که دیگر جهان و دنیا را نمی بیند، از همه کم می کند تا خودش را زیاد کند.

اما ثروتمند، برای بدست آوردن لذتی پول را بدست می آورد، "لذت پایه ثروت است"، کلمه لذت را به ما بد یاد داده اند ما همه لذت ها را مادی واکثرا  گناه می دانیم در حالی که اصل لذت معنوی است، و بهترین لذت ها، "لذت دیدن لبخند خداست" زمانی که بنده اش را می بیند که با آنچه روزی او کرده است، رضای خدا را طلب می کند، امیرالمومنین در زمان حیات اش یکی از ثروتمندترین افراد جهان بوده است. و اصلا اسیر پول نبوده است، پول ذلیل اش بود. هدف از پولداری اش لذت دیدن رضایت خداوند بوده است، هر سال ثروت اش بیشتر می شده و هر سال بخشندگی اش بیشتر، چون خداوند بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد.

پول دار، پول ها را جمع می کند و اقتصاد جامعه را فلج می کند، احتکار می کند، گرانفروشی می کند، کم فروشی می کند.

اما ثروتمند، به باقی مانده خدا از سودش راضی است چون می داند در سود کمی که رضایت خدا با آن باشدبرکت وجود دارد و سودش اش خدایی است.

باور کن ثروتمند شدن روند طبیعی ایمان به خداوند است، چون خداوند رحمان، رحیم، رزاق، وهاب وغنی است، به همه بندگانش می بخشد و به بندگان با ایمانش بیشتر به شرط این که باور داشته باشید که ثروتمندی ارزش است و بر پول ات امیر باشی و در مسیر ثروت قرار داشته باشی.

ثروت نعمت خداست، و خداوند به هر کس که در مسیرش باشد بی حساب می بخشد.

در فقرمالی هیچ ارزشی نیست مگر "همسایگی دیوار به دیوار کفر"

فقیر شدن وابسته به ایمان فرد است، هیچ ربطی به جسمی و معلول ندارد بلکه بیشتر مربوط معلولیت ذهنی فرد است، زندگی آقای محمد موسوی مدیرعامل کارخانه فیروز را در این فیلم  ببینید تا باور کنید.

"ثروت حلال باشکوه است"

قانون های خداوند در همه چیز ثابت است و ثروتمند شدن هم قوانینی دارد آنها را پیدا کن و صبورانه حرکت کن، از مسیر گذار ثروتمند شدن عبور کن و بر تنش های ذهن ات غلبه کن  و چرخه ثروتمندی را درست شروع کن و ادامه بده تا به نتیجه برسی، تا به عزت برسی تا به قدرت برسی، و همیشه یادت باشد که هم بر نفس ات وهم بر پولت امیر باش و به بندگی چنین خدایی که به همه فرصت زندگی و فرصت ثروتمند شدن را داده افتخار کن.

یاد قیامت باش و زمین را گلستان کن "ثروتمند شو"

هادی آقاجانلو

مدیر سایت خردمندان

این قسمت ها را هم مشاهده بفرمایید:

"تاثیر گذار باش" اولین کلیپ ویدئوی انگیزشی سال 1396

  2057        mp4        18:00m        18:00m        1        رایگان


49:00
بازدید : 7640
8:25min
بازدید : 6148
1:30:00
بازدید : 4807
4:41min
بازدید : 4628
5:55min
بازدید : 3917
2:56min
بازدید : 3322
24 min
بازدید : 3147
12:42min
بازدید : 2581
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید